Hypermetropie - dalekozrakost

01.04.2013 17:28

Hypermetropie je porucha vidění blízkých předmětů. Světelné paprsky se při dalekozrakosti lámou do oblasti za sítnicí (respektive obraz by vznikal až za sítnicí). Vzniká tak neostrý obraz. Příčinami může být buď nedostatečná síla lomivého aparátu oka a nebo je předozadní osa oka příliš krátká. Vadu se postižený snaží korigovat zvýšenou akomodací. Časem již nestačí pacientova zvýšená akomodace a zhoršuje se vidění blízkých předmětů. Dalekozrakost se upravuje brýlemi se spojkami (konvexní čočky - znaménko plus). 

 

Využíváme systém CzechNet.org.

Přidat.eu záložku

slovník pojmů

01.04.2013 18:25

Tupozrakost - amblyopie

Při tupozrakosti je zraková ostrost snížená, aniž se na příslušném oku nalezne zřetelný organický nález (porucha). Jde v podstatě o funkční poruchu, která vzniká bezděčným potlačováním vjemu z oka, pokud by jeho vnímání rušilo celkový zrakový vjem. K tomu dochází například při šilhání. Tupozrakost...
Celý článek
01.04.2013 17:28

Hypermetropie - dalekozrakost

Hypermetropie je porucha vidění blízkých předmětů. Světelné paprsky se při dalekozrakosti lámou do oblasti za sítnicí (respektive obraz by vznikal až za sítnicí). Vzniká tak neostrý obraz. Příčinami může být buď nedostatečná síla lomivého aparátu oka a nebo je předozadní osa oka příliš krátká. Vadu...
Celý článek
01.04.2013 17:07

Odchlípení sítnice - amotio retinae

Odchlípení sítnice je závažné oční onemocnění, při kterém dochází k oddálení sítnice od cévnatky a k jejímu poškození v důsledku porušené výživy. Nejčastěji vzniká u osob s těžkou krátkozrakostí, po úrazech oka, vzácněji má vrozenou příčinu. Onemocnění se projevuje zhoršením zraku a při postižení...
Celý článek
01.04.2013 08:51

Myopie - krátkozrakost

Myopie je neschopnost vidět ostře vzdálené předměty. Světelné praprsky se při této vadě lámou do oblasti před sítnicí a vzniká tak neostrý obraz. Příčinou je buď nadměrná lomivá síla optického aparátu oka nebo je příliš dlouhá předozadní osa. Blízké předměty vidí postižený bez obtíží. Často i v...
Celý článek
01.04.2013 07:19

Presbyopie - "stařecká" dalekozrakost, vetchozrakost

Presbyopie je porucha akomodace, kdy v důsledku ztráty elastičnosti čočky dochází k neschopnosti vidět ostře blízké předměty. Úbytek akomodační schopnosti je přirozeným jevem. Stává se nápadným zpravidla po 40. roce věku. Kromě zrakové neostrosti projevující se především při četbě se mohou...
Celý článek
27.03.2013 12:12

Katarakta (cataracta) - šedý zákal

Šedý zákal je onemocnění čočky oka, při němž dochází ke ztrátě její průzračnosti a v důsledku toho k postupnému zhoršování zraku. Dostavuje se zejména ve vyšším věku, častěji u pacientů s cukrovkou. K výraznému poškození čočky může vést infračervené záření (pece), a nebo ultrafialové záření...
Celý článek
27.03.2013 11:41

Astigmatismus

Astigmatismus je refrakční vada oka, při níž vlivem nestejného zakřivení lomivých struktur oka (obvykle rohovky, méně často čočky) dochází k poruše vidění. Světelné paprsky nedopadají na sítnici rovnoměrně, a proto nejsou pozorované předměty vnímány stejně ostře. Vadu je možné upravit brýlemi s...
Celý článek
17.03.2013 23:56

Glaukom - zelený zákal

Zelený zákal je onemocnění charakterizované zvýšeným nitroočním tlakem a následnými změnami vnitřních částí oka a poškozením zrakového nervu, které vede k poruchám vidění. Objeví-li se na oku zdravém, jde o primární glaukom (jeho příčina není zcela jasná), je-li důsledkem jiného očního onemocnění,...
Celý článek
08.01.2013 00:36

Ječné zrno - hordeolum

Ječné zrno (hordeolum) je ohraničený hnisavý zánět některé ze žlázek víčka (kolem vlasového míšku) provázený otokem, zarudnutím, bolestí a později někdy patrným zhisáním. Hordeolum se někdy vyprázdní samovolně. Vhodnější je ošetření u lékaře.   Využíváme První CZ reklamní systém pro...
Celý článek
08.01.2013 00:28

Vlčí zrno - chalazion

Vlčí zrno (chalazion) je akutní nebo chronický zánět žlázky očního víčka (tzv. meibomské žlázky). Projeví se bolestí a zarudnutím víčka, na jehož spodní (spojivkové) straně prosvítá zhnisaná žlázka.     Využíváme První CZ reklamní systém pro podnikatele a investory CzechNet.org.
Celý článek
1 | 2 >>